Trate ŽSR – oporné steny Púchov

Trate ŽSR – oporné steny Púchov

Práce tesárske a betonárske boli vykonaná na Oporných stenách o dĺžek cca 100m v počte 9pracovníkov.

Project Details

  • Objednávateľ : Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o.
  • Termín realizácie : 04/2017 – 06/2017
  • Lokalita : Púchov