Národný futbalový štadión Bratislava

Národný futbalový štadión Bratislava

V prvej etape boli vykonávané tesárské práce v počte 15 pracovníkov, kde boli realizované steny, stĺpy a stropy(šalovanie, betonáž, odšalovanie).

V druhej etape realizuje 10 pracovníkov murovacie práce na vnútorných stenách (vymurovanie vnútorných priečok, realizácia omietok a výspravky na stenách).

Project Details

  • Objednávateľ : STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
  • Termín realizácie : : 03/2017 – 08/2017 tesárske práce, 07/2019 – TRVÁ murárske práce
  • Lokalita : Bratislava