Bytový dom – Floiánska Royal

Bytový dom – Floiánska Royal

Jedná sa o práce vykonávane na bytovom dome na ulici Floriánskej v Košiciach, kde naša spoločnosť JHS SLOVAKIA pre objednávateľa vykonávala Tesárske, Betonárske a Murárske práce. Práce boli vykonávane na oboch diletačných celkoch kde sme zhotovolavi Stĺpy, Steny, Výťahová šachta, Schody a Stropy v počte 10 až 14 – pracovníkov .

Murárska partia 6pracovníkov vykonávala murovanie vnútorných stien na penu a časť aj obvodových stien taktiež na penu. Práce boli vykonávane v súlade harmonogramu prác a k plnej spokojnosti objednávateľa.

Project Details

  • Objednávateľ : COLAS SLOVAKIA
  • Termín realizácie : 07/2016 – 07/2017
  • Lokalita : Bytový dom- Ulica Floriánska, Košice