Diaľnica D1 – Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Diaľnica D1 – Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Jedná sa o práce vykonávané na objekte mosta SO 209-00 na diaľničnom moste v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, kde sme realizovali spodnú stavbu –  základy pod piliere v počte okolo 30ks  a v súčasnej dobe od začiatku roka 2015 realizujeme aj  piliere na tejto stavbe .   Dĺžka mosta je okolo 1000m, kde sme realizovali  tesárske, betonárske, zváracke a pomocné  práce . Objem prác tesárských   A)  základov pod pilier  – 3.000,00 m. Objem prác betonásrskych A) základov pod pilier   – 7.200,00 m3. Na objekte pracolavo zo strany dodávateľa 16 zamestnancov firmy SLAVOSTAV, s.r.o., ktorý pracovali v súlade z TKP, BOZP  a postupom hlavných majstrov a hlavných stavbyvedúcich zo strany objednávateľa prác, teda firmy – PORR, s.r.o.


“ Stavebné práce prevedené  firmou  SLAVOSTAV,s.r.o. boli na vyššie  uvedenej stavbe  prevedené podľa TKP, platných noriem a BOZP v súlade  s požiadavkami objednávateľa a to vo výbornej kvalite.  Objednávateľ  bol spokojný s odborným prístupom zhotoviteľa  k vyššie  uvedenému stavebnému dielu. “

PORR, s.r.o.

Project Details

  • Objednávateľ : PORR,s.r.o.
  • Termín realizácie : 09/2014 – 12/2014 (stavebné práce realizujeme aj v súčasnosti na stavbe pilierov)
  • Lokalita : Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, objekt SO 209-00 Estakáda Lietavská Lúčka