Diaľnica D1 Fričovce – Svinia

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia

Jedná sa o práce vykonávané na objekte mosta SO214 na diaľničnom moste v úseku Fričovce – Svinia, kde sme realizovali spodnú stavbu –  základy pod piliere v počte 10ks  a samotné piliere v počte 20ks.   Dĺžka mosta je 250m, kde sme realizovali  tesárske, betonárske a železiarske práce.  Objem prác: železiarských  A) základov pod pilier  – 83,92 ton,  B)  piliere – 46,10 ton. Objem prác tesárských  A) ) základov pod pilier  – 510,00m2, B) piliere  do výšky 20m – 826,00 m2. Objem prác betonásrskych A) základov pod pilier   – 755,00 m3, B) piliere do výšky 20m – 359,00 m3. Na objekte pracovalo zo strany dodávateľa 14 zamestnancov firmy SLAVOSTAV,s.r.o., ktorý pracovali v súlade z TKP, BOZP a postupom hlavných majstrov a hlavných stavbyvedúcich zo strany objednávateľa prác, firma – DOPRASTAV, a.s..


“ Stavebné práce prevedené  firmou  SLAVOSTAV,s.r.o. na vyššie uvedenej stavbe boli prevedené podľa TKP, platných noriem a BOZP v súlade  s požiadavkami objednávateľa a to vo výbornej kvalite.  Objednávateľ bol spokojný s odborným prístupom zhotoviteľa  k vyššie  uvedenému stavebnému dielu. „

DOPRASTAV, a.s.

Project Details

  • Objednávateľ : Doprastav, a.s.
  • Termín realizácie : 08/2012 – 10/2012
  • Lokalita : Diaľnica D1 Fričovce – Svinia SO 214-00 Most nad vetvou křižovatky Svinia a potokom Veľká Svinka v km 90,4 D1