Automobilový výrobný závod Jaguar Land Rover

Automobilový výrobný závod Jaguar Land Rover

Práce prebiehali priamo vo vnútri závodu Jaguár v Nitre, 20 tesárov a 15 pomocníkov vykonávalo práce na objekte retenčných nádrží (v počte 6). Samotná realizácia spočívala zo šalovania schodísk, vencov pre potrubie. Riešenie inžinierskych sietí, konkrétne vykládka kameňa, manuálne vysvahovanie terénu a nakoniec osadenie obrubníkov pri asfaltovaní. V konečnom štádiu sa naša spoločnosť podieľala spolupodieľala pri zriadení vodovodných a kanalizačných šácht.

Project Details

  • Objednávateľ : COLAS SLOVAKIA
  • Termín realizácie : 08/2017 – 12/2018
  • Lokalita : Nitra