Bytový dom Malé Krásňany

Bytový dom Malé Krásňany

6 pracovníkov vykonávalo betonárske a tesárske práce na pohľadových oporných stenách rozmerovo viac ako 100m. Stena bola na jednej strane v násype, strana druhá slúžila ako loggia obytného domu. Taktiež boli realizované aj iné drobné práce na príjazdovej rampe, podzemných garážach a pod.

Project Details

  • Objednávateľ : STRABAG s.r.o.
  • Termín realizácie : 02/2018 – 06/2018
  • Lokalita : Malé Krasňany