Šatovský most – Znojmo

Šatovský most – Znojmo

Jedná sa o jednokoľajový most ponad hlavnú cestu, ktorá vedie do centra mesta- Znojmo.  Hlavnú nosnú konštrukciu mosta tvorí oceľový nosník uložený na spodnú stavbu. Dĺžka premostenia: 65,60m výška mostu: 6,566 m a šírka mostu 5,935 m.  Na tomto objekte sme realizovali Mostné Opory – zriadenie a odstránenie debnenia  ( 2984m2), Mostové rímsy -zriadenie a odstránenie debnenia ,viazanie železa,  betonáž jednotlivých časti  a úprava povrchu betónu. Na objekte pracovalo zo strany dodávateľa 18 zamestnancov firmy SLAVOSTAV,s.r.o. , ktorý pracovali v súlade z TKP ,BOZP a postupmi hlavných majstrov alebo hlavných stavbyvedúcich zo strany objednávateľov prác, teda firmy-FIRESTA.
“ Stavebné práce prevedené  firmou  SLAVOSTAV,s.r.o. na vyššie uvedenej stavbe boli prevedené podľa TKP, platných noriem a BOZP v súlade  s požiadavkami objednávateľa a to vo výbornej kvalite.  Objednávateľ bol spokojný s odborným prístupom zhotoviteľa  k vyššie  uvedenému stavebnému dielu. „
 
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Project Details

  • Objednávateľ : FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
  • Termín realizácie : 04/2009 – 12/2009
  • Lokalita : Česká republika -Znojmo, most v km 99,297