O nás

Firma JHS SLOVAKIA, s.r.o. bola založená nadväzujúc na históriu a predchádzajúce podnikateľské pôsobenia zakladateľa v oblasti stavebníctva, ktoré siahajú až do roku 1990.

Spoločnosť funguje na princípe subdodávateľa pracovníkov pre stavebný sektor v oblasti: tesár, murár, betonár, železiar. Zastrešuje aj osobnú prepravu zamestnancov a vybavenie elektrickým náradím (brúsky, píly, hoblíky, vŕtačky, elektrické kladivo…).

HLAVNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI JE:

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA

  • mostov, tunelov, diaľnic, ciest 1. a 2. triedy,
  • bytových jednotiek (súkromný/verejný sektor), bytových vybavení (rekonštrukcia jadra),
  • obchodných centier, parkovacích domov, garáží
  • administratívnych budov, škôl a pod.

NAŠE ĎALŠIE SLUŽBY

Súčasťou nášho výrobného programu je priemyselná výstavba. Máme skúsenosti s realizáciou rozsiahlych priemyselných stavieb, rekonštrukcií výrobných a skladovacích objektov, s výstavbou nových oceľových hál, rekonštrukciami viacpodlažných administratívnych budov a ďalších priemyselných stavieb.

V tejto oblasti sú hlavným predmetom činnosti práce rozvody vody, výstavba kanalizácií, drenážnych systémov a budúcej infraštruktúry. V neposlednom rade aj dokončovacie práce pre budúce užívanie týkajúce sa dlažieb, obrubníkov, terénnych úprav, až po výsadbu zelene.

Železiarska činnosť spočíva v ukladaní a viazaní oceľových konštrukcii do tesárskych debnení, ohýbaní , strihaní a viazaní oceľovej výstuže. Spoločnosť realizuje železiarsku činnosť na veľkých objektoch (viazanie železa na mostoch, výstavba stĺpov, tunelov,

diaľnic, pri základoch iných stavieb), ale aj pri výrobe a montáži rôznych prefabrikátov (panely, schody).

Oblasť murárskej činnosti pozostáva v realizácii murovania, stierkovania, obkladacích, sadrokartonárskych a zatepľovacích prác. Spolupráca na projektoch renovácii fasád, montáže, maľovania. Ako subdodávateľ  realizujeme výstavbu bytových jednotiek od základových dosiek, murovania, strojových omietok až po obklady.

Tesárske práce spočívajú v práci s debnením zvislých a vodorovných konštrukcií (prevažne PERI DOKA ale aj rôzne iné), montáž, údržba, oprava tesárskych konštrukcii. Armovacie práce, ohýbanie a viazanie oceľovej výstuže, plnenie debnení betónom.

Vykonávanie stavebných prác podľa pokynov stavbyvedúceho na základe projektovej dokumentácie.